بیمه مسکن:

به عنوان مستاجر، مسئولیت هر گونه خسارت وارده به محل اقامت در طول مدت اجاره به عهده شماست.

شما باید قبل از امضای قرارداد اجاره، گواهی بیمه (attestation assurance habitation) ارائه دهید، چه برای اسکان در رزیدانس خصوصی و چه در یک اقامتگاه یا خوابگاه دانشگاهی کروس.

فقدان بیمه ممکن است باعث شود مالک قرارداد اجاره شما را فسخ کند یا از طرف شما بیمه کند.  در این صورت باید هر ماه مبلغ اجاره + حق بیمه را پرداخت کنید که ممکن است تا 10% افزایش به عنوان جبران هزینه های متحمل شده توسط مالک برای این فرآیند انجام شود.

بیمه خانه (حداقل مورد نیاز)، در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی، انفجار یا خسارت آب خواهد بود.

مسئولیت مدنی (Responsabilité civile) شما نیز در اکثر موارد بیمه خواهد شد که در صورت وارد آمدن خسارت به دیگران، شما را پوشش می دهد. ممکن است که مسئولیت مدنی به طور سیستماتیک در ضمانت ریسک اجاره گنجانده نشده است، بنابراین به یاد داشته باشید که آن را در قرارداد خود و با بیمه گر خود بررسی کنید.

برای ثبت نام در دانشگاه برای دانشجوها در تمامی مقاطع، برای کسانی که در دوره پستداک، یا فرصت مطالعاتی هم هستند گواهی این بیمه باید به دانشگاه یا مسئول منابع انسانی آزمایشگاهی که کار میکنید، تحویل داده شود.

این بیمه فقط خسارت وارده به محل اقامت و/یا ساختمان را پوشش می دهد و اموال شما مثل کامپیوتر، آلات موسیقی و به طور خلاصه، هر چیزی که متعلق به شما است، پوشش داده نخواهد شد.

البته می توانید با پرداخت حق بیمه بالاتر این موارد را به صورت گزینه ای به بیمه خانه خود اضافه کنید (سرقت، شکستن شیشه و …).

و یا میتوانید بیمه کامل مولتی ریسک بگیرید که شما را در برابر تمام خطرات بیمه می کند.

حق شما برای فسخ (Résiliation)

با قانون هامون، پس از یک سال قرارداد و بدون نیاز به توجیه، میتوانید بیمه منزل خود را فسخ کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که در هر زمانی که حداقل یک سال قرارداد دارید، نامه فسخ ارسال کنید (با نامه سفارشی با تایید وصول Lettre recommandée). که البته اگر هنوز ساکن هستید باید سریعا یک بیمه جدید بگیرید.

در صورت وقوع حادثه

باید ظرف مدت 5 روز کاری (48 ساعت در صورت سرقت) با نامه سفارشی با تایید وصول (Lettre recommandée) با شرکت بیمه خود تماس بگیرید و خسارت را بطور کامل و مستند با ذکر نکات زیر گزارش دهید:

  • نام و نام خانوادگی
  • شماره قرارداد
  • تاریخ حادثه
  • شرح حادثه
  • شرح خسارت

و همچنین به وجود آسیب احتمالی به همسایگان یا در ساختمان توجه کنید. در صورت آسیب آب، ترجیحاً گزارشی دوستانه از خسارت آب تکمیل کنید که بازپرداخت مطالبات کوچک را تسریع و تسهیل می کند.

کدام بیمه را انتخاب کنیم؟

قیمت های بیمه خانه بسته به موقعیت آن (شهرهای بزرگ همیشه گران تر هستند)، اندازه آن یا سرمایه منقول (مجموع ارزش تمام کالاها) مستاجر بسیار متفاوت است.

برای انتخاب شرکت بیمه میتوانید از سایتهایی مانند selectra.info   یا  lelynx.fr  استفاده کنید که با توجه به موقعیت محل اقامتتان نرخ مناسب را پیشنهاد میدهند. یکی از شرکتهایی که قیمت مناسب ارایه میدهد:

https://www.assurances-etudiants.com

قیمتها از ماهی حدود 20 یورو به بالا هستش، بسته به فرمولی که انتخاب میکنید.
سعی کنید حتما بیمه ای انتخاب کنید که بیمه مسئولیت مدنی (Responsabilité civile) و شکست شیشه هم داشته باشد.

********************************

Certificate of insurance

Before signing a rental contract, whether for accommodation in the private or in a university residence managed by a Crous, you need to provide a certificate of insurance.

Lack of insurance may lead the owner to terminate your rental agreement or take out insurance on your behalf. In this case, you will have to pay each month the amount of the rent + the insurance premium. An increase of up to 10% may be made in compensation for the costs incurred by the owner for this process.

 

Insurance guarantees

It depends on the type of contract you choose. By subscribing to home insurance, at least for rental risks (minimum required), you will be insured against damage resulting from a fire, an explosion or water damage. Your civil liability will also be insured in the majority of cases, which covers you in the event of damage caused to others. It happens that civil liability is not systematically included in the rental risk guarantee, so remember to check it on your contract and with your insurer. However, with the tenant’s risk guarantee, your insurance will only cover damage caused to the accommodation and/or the building. Your property — computer, TV, musical instruments, in short, everything that belongs to you — will not be covered.

You can of course subscribe to more extensive offers, complementary insurance. These allow you to add options to your home insurance (burglary, broken windows, etc.).

You can take out “multi-risk” insurance, which insures you against all risks, except those explained in the contract. It’s up to you to add or remove options, it’s a bit “à la carte”, depending on your needs – the mandatory minimum rental risk guarantee is automatically included, and civil liability is in large part majority of cases.

 

Your right to terminate

With the Hamon law, you are free, after one year of contract and without the need for justification, to terminate your home insurance. All you need to do is send a termination letter at any time once you have been in contract for a minimum of one year.

Of course, if you cancel, you are still required to take out home insurance, regardless of the insurer.

What to do in the event of a disaster?

You must contact your insurance company to report the claim within 5 working days (48 hours in the event of theft) by registered letter with acknowledgment of receipt.

Specify :

Your name

Your contract number

The date of the loss

The nature of the disaster

The description of the damage

Also note the possible existence of damage to your neighbors or in the building. In the event of water damage, it is preferable to complete an amicable report of water damage which accelerates and facilitates the reimbursement of small claims.

 

Which insurance to choose?

The prices of home insurance vary quite significantly, depending on the location of the apartment (big cities are always more expensive), its size or the movable capital (the sum of the values ​​of all the goods) of the tenant.

There are online comparators, such as selectra.info or lelynx.fr . Most insurance company websites also offer a simulation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *