Toulouse

تولوز به خاطر ساختمان‌هایش که از آجرهای سفالی قرمز روشن که از گل قرمز رودخانه گارون ساخته شده‌اند، “la villa rose” «شهر صورتی» نامیده می‌شود. این شهر در قرن پانزدهم به عنوان تولید کننده عمده رنگ آبی به شهرت رسید. تولوز یکی از ثروتمندترین شهرهای فرانسه بود، اما وقتی رنگدانه جایگزین ارزان‌تری به نام نیل … Continue reading Toulouse