Counting down for lifting the restrictions and the curfew!

ساعت ممنوعیت رفت و آمد از 19می، ساعت 9 شب خواهد بود، و از 9ژوئن ساعت 11 شب. و از 30 ژوئن همه ممنوعیتها رفع خواهد شد.
باز شدن تدریجی سینماها، تئاتر، بارها و رستورانها و ….

محدودیت های قرنطینه در 4 مرحله تا پایان ژوئن رفع خواهند شد …
جهت اطلاعات بیشتر :

for more informatio check this site:

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-emmanuel-macron-annonce-la-reouverture-des-commerces-des-terrasses-et-de-certains-lieux-culturels-le-19-mai-et-la-fin-du-couvre-feu-pour-le-30-juin_4604327.html

 

 

How to write an effective Motivation Letter

How to write an effective motivation letter for French universities?

 The motivation letter is one of the requirements for your ‘student visa’ in France. Although it will not be the only criterion to approve or deny your visa, this letter is important for Campus France since it is the way to get to know who you are, what your academic and professional career is, as well as your interest in studying in France and how This motivation is part of your professional project in the medium and/or long term.

Some tips:

Try not to write more than one page, people from some countries like to extend a lot in explanations, but it’s not a good idea for lettre de motivation.

Another important tip is not to copy and paste. On the internet, you will find many examples, which are fine to guide you in the writing of your letter, but the writing should come from yourself according to your experience and your motivation. If your French is not good enough, there is no problem, it is normal and I do not think it will negatively affect your request, on the contrary, it will show them that you wrote it yourself.

The motivation letter has three main sections:

Presentation: In this part, you introduce yourself, who you are, what your studies are, your professional career, etc.

Motivation: What are the reasons and why you chose this program and why you chose France as your destination to study?

Your project: What is your professional project and how your studies will help you carry it out.

 

Example of the motivation letter
(never use this letter! It’s a mix of everything! just to show you the structure)

Surname, Names 
Address 
City

                                                                     Campus France
                                                                     Address
                                                                     XX / XX / XXXX

Madame, Monsieur
Titulaire d’une license/Master in Biologie à l’Université National de FranceEtCroissantDotCom, j’ai toujours été très intéressé par les sujets de Biologie, et de la recherche. L’intérêt pour ces domaines a défini le choix de ma licence, pendant laquelle j’ai eu l’opportunité de les développer d’une manière ………… .

Lors de mes études j’ai pu participer à des événements académiques internationaux où mon travail de recherche à été reconnu. Ces expériences internationales m’ont donné l’opportunité de partager des idées avec des personnes de nationalités differentes, reconnues dans le domaine académique et professionnel. Cela m’a donné aussi un perspective global de biologie, et m’a donné the certitude que ce type d’expériences est enrichissant et essentiel pour mon développement au niveau personnel et professionnel.

J’ai débuté ma carrière professionnelle dans le secteur biologie des animaux, en tant qu’analyste dans la Laboratoire FranceEtCroissant d’une Laboratoire nationale célèbre! Actuellement, je suis R&D chez une des quatre plus large entreprises de Pharmaceutique.

Je suis très intéressé for the ………………………………… . J’ai décidé de les étudier plus en détail dans ma mémoire de fin d’études, ………………………………………. .

Je voudrais travailler dans promulgation et l’application des principes of GE et RSE dans les entreprises et participer à la création d’entreprises durables, bien gouvernées, responsible avec la société et l’environnement, tout en maintenant l’équilibre entre les intérêts of toutes les parties.

Par conséquent, j’ai choisi la France comme destin, car ce pays est …….. . In addition, la France a une très bonne réputation académique grâce à la qualité de ses offres de formation. 

J’ai the certitude cette formation me donnera a référent très important sur les meilleures pratiques des entreprises Européennes qui peuvent être appliquées dans mon pays d’origine pour contribuer à é développement économique et social.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie Madame, Monsieur, de recevoir mes salutations distinguées.

Cordialement,
Your NAME

 

 

Scholarships

Scholarships for international students

The French government announced that they would increase the availability of scholarships alongside the new higher tuition fees.

The official CampusBourses tool offers an overview of grants scholarships to study in France.

There are lots of bourses  for L1 to Master and post-Doctorat for different domain of study. 

Bourses de doctorat en cotutelle

Programme de bourses de doctorat en cotutelle

Scholarship for dual doctoral degree courses between France and Iran: 2021

This program is for Iranian doctoral students who want to do their dissertation jointly with a French university and is funded by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran and the French Embassy in Iran.

The dual doctoral scholarship program (cotutelle) between France and Iran provides the possibility of receiving two separate degrees, one issued by an Iranian university and the other by a French university.

During the 12-month period of this exchange, the expenses of the first six months will be paid by the French side and the other 6 months by Iran.

For more information please click here.

 

Lockdown (confinement)

Across the metropolitan area, a curfew applies from 7 p.m. to 6 a.m. and reinforced measures are in effect every day of the week from 6 a.m. to 7 p.m.

From April 3 at 7 p.m., new measures to curb the epidemic are in effect throughout the metropolitan area. To travel, it is mandatory to have a travel certificate.

The travel certificate is compulsory during the day between 6 a.m. and 7 p.m. for travel beyond 10 kilometers from home and for all travel between 7 p.m. and 6 a.m. throughout the metropolitan area.

Failure to comply with all of these measures will result in:

  • First sanction: a fine of 135 euros, increased to 375 euros (in the event of non-payment or non-dispute within the time limit indicated on the notice of violation)
  • In the event of a repeat offense within 15 days: a fine of 200 euros, increased to 450 euros (in the event of non-payment or non-dispute within the time limit indicated on the notice of violation)
  • After 3 offenses in 30 days: a fine of 3,750 euros punishable by 6 months imprisonment.

The health situation continues to deteriorate in France and the virus is still dangerous for us and our loved ones. It is imperative to remain vigilant in the face of the Covid-19 epidemic.

(source: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement)

AirBnB

If you look for a source of income, you may consider the website AirBnB! I recommend you to read its policies and guides, and if you can respect all its regulations, start it!

You just need to create an account, introduce what kind of room? apartment? a bed? or even just a small place to sleep! it is you who can decide to share what part of your apartment or room. You will create your rules, and price for each night (it’s better to be near to its automatic suggestion).

Some useful hints:
1. You can rent your room, bed, … when you want! i mean, one time a week, 2 times, or more… and check in from (for example) after 2 in the afternoon, or night from 8 or 10, and can fix the check out for example upto 8, 9, 10 or even noon! its up to you.
2. you can choose your clients before accepting as your guest.

Please attention: You have to respect all requirements and policies of being a good host! If a client or guest gives you a negative comment, Airbnb may close your account.

Good luck 🙂

How to find a job in France?

There are many ways for foreign graduates to find work in France.

When you are student, you may check your university website for the new announces, the best job offers are there for you. Then, there are many sites for students and non-students which can help you to find a good job, like:

  1. https://www.jobaviz.fr/rechercher-un-job-etudiant
  2. https://www.studentjob.fr/job-etudiant
  3. https://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres
  4. https://fr.indeed.com/emplois?q=Etudiant&l=

 Staying In France When You Graduate And Finding A Job

Non-European students

To stay in France after graduating, non-European students must have a promise of employment or a work contract and be paid at least one and a half times the minimum wage (2,220 euros gross per month in 2017).

Without the promise of employment, a foreign, non-European graduate may request an Autorisation Provisoire de Séjour (APS – temporary resident permit) valid for twelve months and non-renewable, while they seek employment in France. To do this, they must have a professional Bachelor’s or a Master’s-level degree or be in the process of starting a company.

Some practical advices when looking for work in france

Before starting to look for a job, identify the type of position you’re looking for. Then prepare your CV and a cover letter to meet French expectations.

Keep an eye on sites with job opportunities and create email alerts by saving your search criteria. Pôle Emploi , APEC and other sites mentioned in above.

Take the time to update your CV and adapt it to the job offer you are applying for.

Be sure to send in spontaneous applications to companies that interest you, so they get to know you.

Be careful with your ereputation and the information about you that everyone can access. Recruiters are more and more frequently using the social networks to form an idea about the applicants they’re thinking of calling in.

Go to job fairs to meet recruiters. CV and cover letter in hand, you will have several interviews in one day. As you won’t have much time to win them over, make sure you are well-prepared.

Use Your End-Of-Studies Internship Well

The end-of-studies internship is often mandatory. It lets you develop some understanding of the work world and apply the theory and skills you learnt during your years of studying. If your programme does not require an internship, nothing is stopping you from doing one anyway: it is a good way to pad out your CV and develop a professional network that you can later mobilise.

Get Help Looking For Work

There are many establishments offer graduates help finding work.

Graduates (four years after A-levels/high school) can contact the APEC (Association pour l’emploi des cadres). They can help you look for work. Otherwise, contact the Pôle Emploi agency: they assist all job-seekers, regardless of their level of studies.

Activate Your Professional Networks

Let those around you know that you are looking for work and find out about the companies that are recruiting in your field. The professional social networks, such as LinkedIn, will let you put your CV on line, maintain and develop a professional network and respond to job offers.

The alumni networks such as France Alumni, a platform for foreign graduates of the French system, are highly-effective tools when it comes to finding work or for learning about the companies that interest you.

Classement des meilleures villes étudiantes de France (par le Figaro)

The largest and best student cities in France in 2020 according to Figaro ranking:

Quelle est la meilleure ville où étudier en France? C’est une question que tous les jeunes se posent à l’heure où ils choisissent leur lieu d’études. Pour établir ce classement, nous avons soumis ces villes à une batterie d’indicateurs dans six grandes catégories: démographie étudiante, offre de formation, logement étudiant, vie étudiante, cadre de vie, emploi des jeunes. …

click ici:

Classement des villes étudiantes

1. Toulouse

2. Lyon

3. Nantes

4. Grenoble

5. Marseille-Aix