Tag: دوره زبان فرانسه

Toulouse

تولوز به خاطر ساختمان‌هایش که از آجرهای سفالی قرمز روشن که از گل قرمز رودخانه گارون ساخته شده‌اند، “la ville rose” «شهر صورتی» نامیده می‌شود. این شهر در قرن پانزدهم…